pixelpixel

Igro Noe bodo igrali tudi na Hrvaškem!

 

V prodaji:

Didaktično interaktivno računalniško igro NOE lahko kupite tudi preko naše spletne strani. >>>

 

V mapi Igre/Noe lahko preiskusite del igre Noe! >>>sly | Lytee CMS | Impresum | Produkcija: Dspot
Pogoji uporabe

©Melior d.o.o., Kranj - Slovenija, 2006. Vse pravice pridržane. Nepooblaščeno presnemavanje, produciranje in javno predvajanje prepovedano. Ilustracij, grafike, besedila, glasbe in drugega gradiva na spletni strani ni dovoljeno uporabljati brez pisnega dovoljenja založnika, razen v zasebne namene. Kršitev teh pravil je kaznivo dejanje, kršilci pa bodo preganjani po zakonu.

 

PRAVNI POUK - OBVESTILO

 

1. Zaščita avtorja/nosilca materialnih avtorskih pravic

 

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Melior d.o.o. nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na tej spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja podjetja Melior d.o.o. prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in karšno koli razširjanje v komercialne namene.
Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uborabo.

 

2. Varstvo osebnih podatkov/Izjava o zasebnosti

 

Melior d.o.o. zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov te spletne strani.
To pomeni, da Melior d.o.o. zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Melior d.o.o. se obvezuje, da bo zbrane podatke hranilo in uporabljalo samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Melior d.o.o. osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Melior d.o.o. opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

 

3. Ne/spoštovanje pogojev uporabe

 

Melior d.o.o. in avtorji vsebin, objavljenih na spletni strani, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane pogoje uporabe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.
V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

 

4. Odgovornost podjetja Melior d.o.o.

 

Melior d.o.o. se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani.
S tem Melior d.o.o. ne izključuje možnosti za pojav napak med vsebinami objavljenimi na spletnih straneh. Zato so informacije posredovane prek te spletne strani zgolj informativne narave, saj Melior d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

 

5. Hipertekstualne povezave

 

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta podjetja Melior d.o.o. onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega Melior d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.


pixel
pixel
pixel